พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหา แล้วกด ENTER

แอปพลิเคชั่นวางแผนเตรียมสอบที่เดียวในประเทศ

รับแผนอ่านหนังสือ
ดาวน์โหลดได้แล้วที่
APPLICATION

ตัวช่วยอ่านหนังสือสอบอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยแอปพลิเคชั่นเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนเตรียมสอบที่เดียวในประเทศไทย

บันทึกข้อผิดพลาด ในการทำโจทย์แต่ละข้อ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน แสดงข้อมูลการทำโจทย์ อย่างละเอียด

รับตารางการอ่านหนังสือ
ที่เหมาะสมกับตนเอง

ดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่