ข้อต่อ

ข้อต่อ..เป็นเรื่องที่น่าจำเพราะข้อสอบมักจะถามตรงๆ ถ้าจำได้ก็ตอบได้สิ! …