ระบบรอก

หนึ่งในเรื่องที่เป็นขั้นสุดยอดของบทกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน! …