การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ฟิสิกส์ บทการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ น่าเก็บสุดๆ!
บทนี้คำนวณไม่ยาก ค่อนข้างเป็น pattern เลยทีเดียวแหละ
มาดูหลักการกันดักว่า
1. แกน y มีความเร่ง จึงคำนวณเหมือนการเคลื่อนที่แนวเส้าตรง
2. แกน x ไม่มีความเร่ง จึงคำนวณ S = ut ได้เลย
3. จับ t ของแกน x และ y เท่ากัน เนื่องจากการเคลื่อนที่วิถีโค้ง เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากันทั้งสองแกน

ปล. สูตรลัดหาระยะทาง x และ y ในรูปมีข้อจำกัดนะ 
ข้อจำกัด คือ ต้องเคลื่อนที่ขึ้นและลงในตำแหน่งเดียวกัน)