พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหา แล้วกด ENTER
APPLICATION

ตัวช่วยอ่านหนังสือสอบอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยแอปพลิเคชั่นเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนเตรียมสอบที่เดียวในประเทศไทย

ดาวน์โหลดเพื่อ รับแผนเตรียมสอบฟรี! ได้แล้วที่

วางแผนการเตรียมสอบกับ STUDYPLAN

1

แสกน QR Code จากหนังสือ เพื่อเข้าสู่โจทย์ในแต่ละบทเรียน

2

บันทึกข้อผิดพลาดในการทำโจทย์แต่ละข้อ เพื่อให้ระบบทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

3

แสดงข้อมูลการทำโจทย์อย่างละเอียด เพื่อการแก้ไขอย่างตรงจุด

4

รับตารางการอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อเพิ่มคะแนนให้ได้ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาสั้นที่สุด

ดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่