การต่อ R และ C

ออกข้อสอบวิชาฟิสิกส์ สามัญ, PAT2 และ PAT3 เกือบทุกปี! การต่อ R และ C

แน่นอนว่าการต่อตัวต้านทาน (R) แบบอนุกรมและขนาน เราเรียนกันมานานแล้ว R ถ้าอนุกรม เอามาบวกกัน ถ้าขนานทำเป็น 1/R
ส่วนการต่อ C จะกลับกัน ถ้า C อนุกรมคิดเหมือน R ต่อขนาน ถ้า C ต่อขนานจะคิดเหมือน R ต่ออนุกรม

พิเศษ! ถ้า R และ C ต่อในวงจรเดียวกันล่ะ?
เมื่อเวลาผ่านไปนาน C จะประพฤติตัวเหมือนเป็น “วงจรขาด” ง่ายๆ คือ เส้นไหนมี C อยู่ เส้นนั้นกระแสจะไหลไม่ได้!

ใครที่รู้สึกว่ายังไม่แน่น และอยากทำโจทย์เพิ่ม วิชาฟิสิกส์เปิดแล้ว ที่ www.ontrack.in.th