การรบกวนสมดุล

ออกทุกปีจริงๆ การรบกวนสมดุล
1. เพิ่มความเข้มข้น สมดุล shift ไปทางตรงข้ามกับที่เติมสาร
2. เพิ่มความดัน สมดุล shift ไปทางโมลรวมแก๊สน้อยกว่า
3. เพิ่มปริมาตร สมดุล shift เหมือนกับการ “ลดความดัน” 
4. เพิ่มอุณหภูมิ
    4.1 ระบบดูความร้อน: สมดุล shift ไปทางขวา K เพิ่มขึ้น
    4.2 ระบบคายความร้อน: สมดุล shift ไปทางซ้าย K ลดลง
ปล. มีแค่ข้อ 4 เท่านั้นที่ K เปลี่ยนนะ