การเคลื่อนที่ของสาร

1. exocytosis = ปล่อยสารออกนอกเซลล์ โดยการหลอมรวมของเยื่อหุ้ม vesicle กับเยื่อหุ้มเซลล์เช่น การหลั่งเอนไซม์ antibody , การส่งสารสื่อประสาทออกนอกแอกซอนของเซลล์ประสาทบริเวณไซแนปส์

2. endocytosis เป็นการลำเลียงสารภายนอกเข้ามาภายในเซลล์ แบ่งออกเป็น 3 แบบ

2.1 phagocytosis = ยื่นเท้าเทียม (pseudopodium) โอบล้อมของแข็ง เช่น การเขมือบเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว การกินอาหารของโพรโทซัวบางชนิด

2.2 pinocytosis = การเว้าของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นร่องเพื่อให้ของเหลวหลุดเข้าไป เช่น การดูดซึมไขมันที่ลำไส้เล็ก การแลกเปลี่ยนสารบริเวณหลอดเลือดฝอย

2.3 receptor-mediated endocytosis = จับกับโปรตีนตัวรับจำเพาะที่เยื่อหุ้มเซลล์เพื่อพาสารเข้าไปภายใน เช่น การนำ cholesterol เข้าเซลล์