การเคลื่อนที่ของสาร

เรื่องพื้นฐานอีกเรื่องของชีวะที่น้องๆ ควรรู้ คือการเคลื่อนที่ของสาร คำว่า ออสโมซิส เชื่อว่าน้องๆ หลายคนคงเคยได้ยินแต่อาจจะยังสับสน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับออสโมซิสกัน! 

osmosis คือ การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน โดยมีทิศทางการแพร่คือ จากที่มีน้ำมากไปที่มีน้ำน้อย (จากเจือจางไปเข้มข้น) 

3 คำศัพท์น่ารู้
Isotonic solution เซลล์อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้น”เท่ากับ”ความเข้มข้นในเซลล์ > ไม่เกิดอะไรขึ้น

Hypotonic solution (น้ำเข้า>แตก!) เซลล์อยู่ในสารละลายที่ “เจือจาง”กว่า น้ำออสโมซิสเข้า เกิดแรงดันเต่ง > เซลล์สัตว์จะแตก ? เซลล์พืชจะอวบ ?

Hypertonic solution (น้ำออก>เหี่ยว) เซลล์อยู่ในสารละลายที่”เข้มข้น”กว่า น้ำออสโมซิสออกจากเซลล์ > เซลล์จะเหี่ยว ??