การไทเทรต

อีกหนึ่งในเรื่องที่ออกทุกปีทั้งใน PAT2 และวิชาสามัญ

กรดเบส เป็นบทคำนวณที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในเคมี ม.ปลาย ซึ่งห้ามทิ้งจริงๆ ซึ่งการคำนวณการไทเทรตขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่าเป็น กรดอ่อน กรดแก่ เบสอ่อน หรือเบสแก่ 
– ถ้าเป็นกรดอแก่ หรือ เบสแก่ จะสามารถแตกตัว 100% ซึ่งจะต้องดูด้วยว่าในกรดแก่ตั้วนั้นมี H กี่ตัว เช่น H2SO4 เป็นกรดแก่ที่มี H 2 ตัว เวลาจะคำนวณความเข้มข้น [H] จะต้อง x2 ด้วย (จุดนี้ข้อสอบหลอกบ่อยมากๆ) ซึ่งถ้าเป็นเบสแก่ก็ต้องดูจำนวน OH ด้วย 
– ถ้าเป็นกรดอ่อน หรือ เบสอ่อน สามารถคำนวณตามสูตรได้ เนื่องจากจะไม่แตกตัว 100%