การไหลเวียนของเลือดในหัวใจ

มาลองศึกษาดู”ใจ”กันเถอะ!
ข้อสอบออกบ่อยมากๆ เรื่องการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ อ่านไว้และจำให้ไวเลยครับ

?เลือดดำจากหลอดเลือดดำใหญ่ superior vena cava (เลือดดำจากอวัยวะซีกบน) และ inferior vena cava (เลือดดำจากอวัยวะซีกล่าง) จะเข้าสู่ Right atrium > tricuspid valve > Right ventricle > Pulmonary artery (มีออกซิเจนต่ำแต่มี pulmonary semilunar valve เพราะต้องสูบฉีดเลือดดำ) > ปอด > เลือดแดงที่ฟอกจากปอด จะเข้าสู่ Left atrium ผ่าน Pulmonary vein (มีออกซิเจนสูง) > bicuspid valve > Left ventricle บีบตัวส่งเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกาย โดยผ่านเส้นเลือด