ข้อต่อ

ข้อต่อ..เป็นเรื่องที่น่าจำเพราะข้อสอบมักจะถามตรงๆ ถ้าจำได้ก็ตอบได้สิ!
ข้อต่อ..มีทั้งหมด 6 รูปแบบหลักๆ คือ
1. ลูกกลมในเบ้ากระดูก (ball and socket)
พบที่ไหน? หัวไหล่ โคนขา ทำให้สามารถเหวี่ยงแขนหรือขาได้ 360 องศา
2.วงรี (condyloid)
พบที่ไหน? ข้อต่อระหว่างกระดูก radius (กระดูกปลายแขนท่อนนอก) และ carpal (กระดูกข้อมือ) จำกัดการเคลื่อนไหวด้านใดด้านหนึ่ง
3.เลื่อนหรือสไลด์ (gliding)
พบที่ไหน? ข้อมือ เท้า หัวเข่า
4.บานพับ (hinge)
พบที่ไหน? ข้อศอก นิ้วมือ ทำให้เคลื่อนไหวคล้ายการเปิดปิดบานพับประตู
5.เดือย (pivot)
พบที่ไหน? ระหว่างต้นคอกับฐานของกะโหลกศีรษะ
6.อานม้า (saddle) พบที่ไหน? ระหว่างกระดูกนิ้วมือกับฝ่ามือ ทำให้เคลื่อนไหวหรืองอนิ้วมือได้