ความน่าจะเป็น

รู้หรือไม่? ความน่าจะเป็น ออกบ่อยๆอยู่ 4 แบบ คือ …..

1. สุ่มเมทริกซ์ อันนี้บ่อยสุด จะบอกว่าเป็นเรื่องความน่าจะเป็นอย่างเดียวก็ไม่ถูก ส่วนใหญ่ข้อสอบจะถามเมทริกซ์ 2×2 ที่เป็นเอกลักษณ์หรืออินเวอร์ส และเอามาหาความน่าจะเป็นในการสุ่มได้เมทริกซ์นั้นๆ
2. เรียงของซ้ำ ระวังอย่าลืมหาร n! ตามจำนวนของซ้ำด้วยนะครับ อันนี้อยู่ในข้อสอบเก่าๆเยอะมาก ไม่ยากด้วย
3. สุ่มตัวเลข เป็นอีกแนวหนึ่งที่สามารถปนกับเรื่องการหารลงตัวได้ เช่น การหาความน่าจะเป็นที่เลข 3 หลักจะหาร 5 ลงตัว แต่หาร 7 ไม่ลงตัว เป็นต้น
4. จำนวนสมาชิก อันนี้จะผสมกับเรื่องเซต การหาจำนวนสมาชิกที่เป็นไปได้ของเซต ส่วนใหญ่ใช้กฎการนับปกติคิดได้เลยครับ