ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง

ในฟิสิกส์ วิชาสามัญ เรื่องความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง ออกทุกปีจริงๆนะ… ลองดูในรูปด้านบนได้เลยครับ