ข้อนี้ ผิดตรงไหนนะ 1, 2 หรือ 3?

เฉลย ข้อ 2 นะครับ 🙂