ระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง!!!!

หลอดอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
1.rumen ส่วนนี้จะมีแบคทีเรียนและโปรโทซัวอาศัยอยู่ โดยมีความสัมพันธ์แบบ mutualism ซึ่งจะช่วยสร้างกรดอะมิโน กรดไขมัน วิตามิน B12 และเอนไซม์ cellulase ย่อย cellulose 
2.reticulum และ 3.omasum ช่วยบดและผสมอาหาร 
ส่วน abomasum คือ กระเพาะอาหารที่แท้จริง สามารถสร้างน้ำย่อยได้