วิธีแยก case ของ absolute

ออกทุกปี ปีละหลายข้อ!! วิธีแยก case ของ absolute แบบง่ายๆ

1. ถ้าเป็นสมการก็ง่ายเลย ตัวใน absolute ต้องถูกทำให้เป็นบวก เพราะฉะนั้น ไม่ว่าตัวแปรหรือค่าคงที่ จะเป็นบวกหรือเป็นลบ พอใส่ absolute ก็จะเป็นบวกทันที สรุปคือ ตัวด้านใน absolute จะเป็น “บวกหรือลบก็ได้”

2. ถ้าเป็นอสมการเราต้องดูว่ามีตัวแปรข้างเดียวหรือตัวแปร2 ข้าง
2.1 ตัวแปร 2 ข้าง >> ยกกำลัง 2 ทั้ง 2 ข้างแล้วเอา absolute ออก เนื่องจากตัวที่ยกกำลังสองแล้วเป็นบวกแน่นอน พอยกกำลังเสร็จก็แก้สมการหาช่วงของ x บนเส้นจำนวนได้เลย
2.2 ตัวแปรข้างเดียว >> ดููว่าฝั่งตัวแปรมากกว่าหรือน้อยกว่าฝั่งที่เป็นค่าคงที่และแยก case ตามที่โชว์ไว้ได้เลย
*ไม่ว่าจะเป็น 2.1 หรือ 2.2 อย่าลิมเอามาเขียนลงเส้นจำนวนนะ*