วิศวกร IE คืออะไร ?

?️บทความโดย พี่วิว วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

?“วิศวกร IE คืออะไร? เราคือวิศวกรที่มีหน้าที่ทำให้การทำงาน หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือระบบ เกิดประสิทธิผล(ทำงานแล้วได้ตามวัตถุประสงค์), มีประสิทธิภาพ (ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ), หรือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยใช้การออกแบบ ปรับปรุงการทำงานด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่เราเรียนเช่น Optimization, สถิติ, Quality control หรืออื่น ๆ มากมาย”
“นั่นคือ IE เองมีที่ยืนของมันนะ คือเอาความรู้ไปบริหารในระดับ Operation ให้มันดี (ไปช่วยปรับปรุงการทำงาน หรือออกแบบให้ทันทำงานได้ดี)”

?“บริหารเรียนอะไร? สำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พี่ขอยกตัวอย่างที่จุฬาฯนะ สายบัญชีบริหารเองมันมีแบ่งย่อยด้านในอีกนะเป็น Marketing, Finance, Logistic, Entrepreneur ซึ่งคนที่เรียนแต่ละสายก็จะได้ความรู้ของสายนั่น ๆ ไป ซึ่งมันเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ใน business function ต่าง ๆ การ เช่น Marketing เขาก็คือเรียนมาเพื่อไปทำการตลาด (Marketing Strategy, Pricing, Sales) Finance ก็ไปดูการเงินของบริษัท (Funding, Investment, วิเคราะห์การเงินของบริษัท)”

? “สรุป บัญชีบริหารกับ IE ต่างกันที่ คนเรียนบัญชีบริการทาง Marketing เขาก็ไปทำการตลาด เรียน Finance ก็ไปทำการเงิน สำหรับ IE เรียนมาทำให้การทำงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ (Logistic ของบัญชีเป็นส่วนงานที่ทับซ้อนกับ IE มากสุด ที่ทำเกี่ยวกับการขนส่ง หรือ Supply Chain)”