เม็ดเลือดขาว

สาระน่ารู้!!!!!

เซลล์เม็ดเลือดขาวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
1.แกรนูโลไซต์ (granulocyte) มีแกรนูลที่ย้อมติดสีได้
2.อะแกรนูโลไซต์ (agranulocyte) มีแกรนูลแต่ “ไม่สามารถย้อมติดสีได้”