ทฤษฎีเศษเหลือ

ทฤษฎีเศษเหลือกล่าวไว้ว่า พหุนาม P(x) หารด้วย x-c จะได้เศษ = P(c)
เช่น P(x) หารด้วย x-3 ลงตัว แสดงว่า P(3) = 0 นั่นเอง
หรือ P(x) หารด้วย x-2 เหลือเศษ 3 แสดงว่า P(2) = 3 เป็นต้น

เข้าใจทฤษฎีเศษเหลือกันแล้ว ก็อาจจะงงกันต่อไปว่า แล้วเราจะหารพหุนาม P(x) ได้ยังไง?
วิธีนั้นง่ายๆมากๆ
1. การหารยาว เรียนมากันตั้งนานแล้ว อาจจะลืม วิธีนี้ทำได้ทุกข้อ แต่จะถึกมากๆ ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้ามีเวลาจำกัด
2. การหารสังเคราะห์ ใช้สำหรับกำลัง 3 ขึ้นไป ก่อนอื่นเลย เราต้องหาตัวเลข เอามาเป็นตัวหารก่อน เช่น โจทย์บอกว่า P(x) หาร x-c ลงตัว แสดงว่าต้องเอา c มาหารสังเคราะห์ฟังก์ชัน x กำลัง 3 ของเรา
บอกเลยว่าเรื่องนี้ ออกเยอะพอสมควรและไม่ยากมากเกินไป 

อย่าเทกันล่ะ

?