GAT vs CU-TEP

ใครเป็นห่วงวิชาภาษาอังกฤษของตัวเอง แอดมิวิธีที่จะวัดผลได้มาเสนอ
การไปทดสอบตนเองกับ CU-TEP ที่มีการจัดสอบทุกเดือนที่จุฬาฯ ช่วยให้น้องรู้ศักยภาพ และจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะได้แก้ไขก่อนถึงวันสอบ GAT จริง จากประสบการณ์ตรงกับตัวแอดมิน เพื่อนแอดมิน และน้องๆหลายๆคน
“คนที่สอบ CU-TEP ได้เกินผ่าน 80 คะแนน มีแนวโน้มจะได้ GAT อังกฤษเกิน 120 คะแนนสูง” 

ข้อสอบ CU-TEP ค่าธรรมเนียมการสอบ 900 บาท 
ประกอบด้วย 3 part คือ
1. listening ส่วนนี้เป็นการฟังในข้อสอบ GAT ไม่มี ถ้าได้น้อยก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะ
2. reading ส่วนนี้ไม่ยากมาก แต่เยอะมากๆ น้องที่อ่านได้เร็วนั้น ถึงจะทำทันนะ
3. writting (Error) ส่วนนี้วัดแกรมม่าได้ดีเลย แต่อาจจะยากซักนิดนึง

ถ้าเราผ่านข้อสอบ CU-TEP นี้ไปได้ GAT อังกฤษก็สบายแน่นอน!