วิศวะฯ จุฬาฯ มีกี่สาขา?

วันนี้ทีมพี่ๆ จากวิศวะฯ จุฬาฯ จะมาเสนอคลิปวิดิโอแนะนำภาควิชาต่างๆ ซึ่งพี่ทางคณะได้จัดทำขึ้นและเป็นประโยชน์มากๆ

1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154590452071920/
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154586300956920/
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154584776906920/
4. วิศวกรรมแหล่งน้ำ(ป.โท)
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154575026466920/
5. วิศวกรรมเครื่องกล https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154572531551920/
6. วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154569878606920/
7. วิศวกรรมปิโตรเลียม
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154567618901920/
8. วิศวกรรมโยธา
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154565782806920/
9. วิศวกรรมไฟฟ้า
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154553973261920/
10. วิศวกรรมนิวเคลียร์ https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154552008301920/
11. วิศวกรรมสำรวจ
https://www.facebook.com/ChulaEngineering/videos/10154549546906920/
12. วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
13. วิศวกรรมเคมี
14. วิศวกรรมเรือ
15. วิศวกรรมยานยนต์

นอกจากนี้ยังมีภาคอินเตอร์อีก 4 ภาค สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ise.eng.chula.ac.th/academics
16. การออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
17. วิศวกรรมนาโน(หลักสูตรนานาชาติ)
18. วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)
19. วิศวกรรมอากาศยาน(หลักสูตรนานาชาติ)