22 บท 22 จุดผิด ฟิสกส์ ม.ปลาย

1. หน่วยฐานของฟิสิกส์
ที่ใช้บ่อยๆก็จะมี 7 ตัวหลัก คือ มวล(kg) เวลา(s) ความยาว(m) อุณหภูมิ(K) กระแสไฟฟ้า(A) ปริมาณสาร(mol) และความเข้มส่องสว่าง(cd)

2. บทกฎนิวตัน
ไม่มีอะไรเลย นอกจากเขียนแรงให้ครบ F, T, N, W, f เช็คให้ครบทุกกรณีว่าโจทย์มีแรงอะไร

3. สมดุลกล
สมดุลมี 2 แบบ สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง และ สมดุลต่อการหมุนถ้าระบบอยู่ในสมดุลทั้ง 2แบบเรียกว่าสมดุลสัมบูรณ์

4. งานและพลังงาน เขียนพลังงานให้ครบ พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ยิดหยุ่น และที่สำคัญอย่าลืมงานจากแรงภายนอก (ปล.ในรูปพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับ)

5. โมเมนตัม การชนมี 2 แบบยืดหยุ่นคือไม่เสียพลังงาน แบบไม่ยิดหยุ่นคือเสียพลังงาน แต่ทั้ง 2 แบบ “กฎอนุรักษ์โมเมนตัมยังคงใช้ได้อยู่”

6. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ทั้งแกน x และแกน y ตัวที่เท่ากัน คือเวลา (t)

7. การเคลื่อนที่แบบวงกลม
สำหรับวงกลมในแนวดิ่ง อย่าลืมคิดผลที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักของวัตถุ(mg)

8. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก
การกระจัด ดิฟ ได้ความเร็ว ความเร็ว ดิฟ ได้ความเร่ง ดูกราฟการเคลื่อนที่ดีๆว่าเฟสต่างกันเท่าใดเช่น ถ้ากราฟการกระจัดเป็น sin ดิฟ sin จะได้ cos แสดงว่ากราฟความเร็วจะมีเฟสต่างจากการกระจัด90 องศา

9. การเคลื่อนที่แบบหมุน

ถ้าโจทย์บอกว่ากลิ้ง แสดงว่าจะมีทั้ง พลังงานจลน์จากการเลื่อนตำแหน่ง 1/2mv2 และ จากการหมุน 1/2Iw2

10. แก๊สและทฤษฎีจลน์
หน่วยฟิสิกส์และเคมีต่างกันนะ แต่ตัวที่เหมือนกันคือ n = mol และ T = K

11. ของแข็ง
สูตรสัมประสิทธิ์การขยายตัว วิชาสามัญรอบหลังๆออกมาครั้งหนึ่ง เรียกได้ว่าแค่จำสูตรก็ตอบได้แล้วจ้า

12. ของเหลว
แรงที่เกิดจากความสูงของน้ำจะกระทำที่จุด h/3 วัดจาก “ฐาน”

13. ของไหล
ท่อเดียวกัน ตัวที่เท่ากัน คือ อัตราการไหล (Q = AV) นะ อย่าสับสนกับตัวแปรอื่น

14. ไฟฟ้าสถิต
ประจุ q เคลื่อนที่จากศักย์สูงไปต่ำนะ ดังนั้นงานในการเคลื่อนประจุจากศักย์สูงไปต่่ำจะเป็นลบ เนื่องจากมันไม่ใช่การฝืนธรรมชาติการเคลื่อนย้ายประจุ

15. ไฟฟ้ากระแสตรง

การวนลูปอาจเป็นเรื่องที่คนบอกว่าถึกสุดเรื่องหนี่งใน ม.ปลาย แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะวนจากจุด (Kirchoff Current Law) ในบางข้อจะเร็วกว่าการวนลูป Kirchoff Voltage Law มากๆ เอาเป็นว่าถ้าข้อไหนทำลูปแล้วเห็นว่ายากเกิน ค่อยวิเคราะห์จากจุดแล้วดู I ไหลเข้า = I ไหลออก นะครับ

16. แม่เหล็กไฟฟ้า

บทนี้คงไม่มีอะไรนอกจากจำสูตรดีๆ กับมือขวาให้ถูกนะครับ

17. ไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรที่มีแต่ C I นำ V …..ส่วนวงจรที่มีแต่ L V จะนำ I นะ

18. คลื่น

การหักเห หลังๆมาออกบ่อยมาก จำสมการให้ได้ทุกตัวก็พอแล้วนะ (ดูตามรูปได้เลย)

19. เสียง

คนฟังเสียงได้ 20-20,000 Hz ถ้าโจทย์ถามสูงสุดที่คนฟังได้ก็อย่าลืมตัวเลขนี้นะ

20. แสง

เกรตติง คำนวณโดยใช้สูตรเหมือน “สลิตคู่” อย่าจำสลับนะ

21. ฟิสิกส์อะตอม
eV เป็นหน่วยของพลังงานด้วยการเอา joule มาคูณด้วย 1.6×10^(-19)

22. ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ออกทุกปี Alpha คือ 4He2 , Beta คือ 0e-1 , Gamma ไม่มีทั้งประจุและมวลแต่คือพลังงาน