เลขบทไหน ไม่ออกสอบ เท(พอ)ได้

ขั้นแรกต้องเข้าใจก่อนว่า “ข้อสอบเลข PAT1 วิชาสามัญ o-net ออกไม่เหมือนกันนะ ลองดูจากรูปด้านบนได้เลย!
1. PAT1 ไม่ออกแค่ 2 บท คือ ทฤษฎีกราฟ และ ทวินาม
2. วิชาสามัญ ไม่ออก 6 บท แต่ทวินามออกนะครับ (ไม่เหมือน PAT1) ปล. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน คือ เรื่องสุดท้ายในสถิติ ไม่ใช่บทความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับ
3. o-net ไม่ออกเยอะเลย พูดง่ายๆ คือ ออกแค่บทในเลขพื้นฐาน