ฟังเพลงตอนอ่านหนังสือ ดีไหม?

? ยอมรับมาเถอะว่า หลาย ๆ คนชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ บางคนถึงขั้นติดเพลง ต้องฟังเพลงตลอดเวลา แม้กระทั่งตอนอ่านหนังสือ ทำงาน หรือตอนที่ตั้งใจทำอะไรสักอย่าง…?

การฟังเพลงระหว่างอ่านหนังสือ ให้ผลแตกต่างกันออกไป และปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกัน ก็ได้แก่

1. ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคน
อย่างบางคนชอบอ่านเงียบ ๆ ไม่อยากได้ยินหรือฟังเสียงรบกวนอะไรทั้งนั้น ถึงจะมีสมาธิจดจ่อได้ดีที่สุด หรือบางคนอาจจะชอบแบบให้มีเสียง ของสภาพแวดล้อมนิดหน่อยพอกรุบ กริบ เช่น เสียงคนคุยกันเบา ๆ เสียงทีวี วิทยุ เพราะฉะนั้น การฟังเพลงเป็นเรื่องเป็นราว จึงส่งผลด้านลบต่อคนกลุ่มนี้

2. ขึ้นกับกิจกรรมที่ทำหรือวิชาที่อ่าน (หรือเรียน)
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ทางที่ดี พยายามอย่าฟังเพลงในขณะที่อ่านหนังสือจะดีกว่า
โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับความจำ มีการเรียงลำดับเหตุการณ์ หรือต้องวิเคราะห์และทำความเข้าใจ วิชาพวกนี้ ไม่ควรเปิดเพลงฟังในขณะที่อ่าน และสำหรับใครที่ต้องการฟังเพลง เพื่อให้ได้ผลทางบวก ควรฟังช่วงก่อนที่จะลงมืออ่านหรือเรียน เพราะการฟังเพลงช่วยปรับอารมณ์ ทำให้อารมณ์ดีขึ้น จิตใจผ่อนคลาย และพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ได้มากขึ้นนั่นเอง