13 บท 13 จุดผิด เคมี ม.ปลาย

1. สารและสมบัติของสาร การอ่านชื่อ ถือว่าเป็นพื้นฐานของทุกบทในเคมี ม.ปลาย ถ้าจำทั้งหมดไม่ได้ ส่วนตัวคิดว่าการทำโจทย์เยอะๆ พอเจอสารที่ไม่รู้สูตรเคมี ก็จดใส่สมุดหรือ note แยกไว้ พอเรากลับมาทำอีกครั้ง ก็จะจำได้เองครับ

2. อะตอมและตารางธาตุ 
– IE คือ “พลังงาน” ที่ใช้ในการดึง 1 อิเล็กตรอน ออกจากอะตอมที่อยู่ในสถานะแก๊ส ให้กลายเป็นไอออนบวก
– EN คือ ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอน ซึ่งตัวที่มีค่า EN เยอะ คือ F, O, Cl, N และ Br

3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ การหาเลข oxidation เราจะต้องดูให้ออกก่อนว่าจะทำตัวไหน แนะนำว่าเราควรไปจำสาร เช่น SO4 จะต้องรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็น 2- พอไปรวมให้เกิดสารประกอบไอออนิก ตัวเลขจะต้องคูณไขว้ เป็นต้น

4. พันธะเคมี
– แรงภายในโมเลกุล ตัวอย่างเช่น พันธะโลหะ ไอออนิก โควาเลนต์
– แรงระหว่างโมเลกุล เกิดเฉพาะพันธะโควาเลนต์ ประกอบด้วย แรงลอนดอน(ไม่มีขั้ว) – แรงดึงดูดระหว่างขั้ว และ พันธะไฮโดรเจน

5. ปริมาณสารสัมพันธ์
โมล เป็นหน่วยการวัดปริมาณสาร ซึ่ง เราจะต้องหาโมลก่อน
ส่วนโมเลกุล คือ การเอาโมล x เลขอโวกาโดร ซึ่งจะเยอะกว่าโมลมากๆ เพราะเราควรตัวเลข 23 หลักเข้าไปแล้ว

6. ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
หน่วยความดัน ฟิสิกส์ใช้ pascal เคมีใช้ atm หน่วยปริมาตร ฟิสิกส์ใช้ลูกบาศก์เมตร เคมีใช้ลูกบาศก์เดซิเมตร แต่ทั้งคู่ใช้ อุณหภูมิเป็น “เคลวิน” นะ

7. อัตราการเกิดปฏิกิริยา
Activation energy คือ พลังงานที่ต่ำที่สุดที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี อย่างสับสนกันนะ อ่านกราฟภูเขาให้เป็นด้วย

8. สมดุลเคมี
ในการรบกวนสมดุล ค่า K จะเปลี่ยนเมื่อ T (อุณหภูมิ) เปลี่ยนเท่านั้น (P หรือ V ไม่มีผลให้ K เปลี่ยน)

9. กรดเบส
จำให้ได้ว่ากรดตัวไหนเป็นกรดอ่อน และกรดแก่ เพราะถ้าเราไม่รู้เวลาคำนวณกรดแก่จะแตกตัว 100% ในขณะที่กรดอ่อนไม่แตกตัว100% สำหรับคนเวลาน้อย จำกรดแก่ให้ได้นะ10. ไฟฟ้าเคมี
Oxidation vs Reduction พูดแค่นี้ เรียกได้ว่าแทบจะหมายถึงทั้งบทเลย จุดนี้สำคัญและออกทุกปีจริงๆเทไม่ได้นะ

10. ไฟฟ้าเคมี
Oxidation vs Reduction พูดแค่นี้ เรียกได้ว่าแทบจะหมายถึงทั้งบทเลย จุดนี้สำคัญและออกทุกปีจริงๆ เทไม่ได้นะ

11. เคมีอินทรีย์
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน carboxylic เอสเทอร์ เอมีน เอไมด์ บอกเลยว่าต้องจำทั้งสูตร ชื่อ และปฏิกิริยา

12. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
บทบรรยายทั้งบท อ่านเรื่องการถลุงแร่ให้ดีๆนะ แต่บทนี้ก็ออกค่อนข้างกระจายจึงควรต้องอ่านหมด ถ้าคิดจะเก็บ

13. พอลิเมอร์
เราต้องแยกความแตกต่างของพลาสติกเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซตได้รวมถึงรู้ว่าของใช้ต่างๆ เป็นพลาสติกแบบไหน PAT2 หรือ สามัญ อาจจะไม่ออกเยอะมาก แต่ PAT3 วิศวกรรมเคยออกอยู่เหมือนกัน