การวัดการกระจายข้อมูลในสถิติ 1

แค่เห็นชื่อก็มึนแล้ว แต่ถ้าจำทุกตัวได้ ออกตัวไหนมาก็ไม่หวั่น จำต่อตามภาพกันเลย