การวัดการกระจายข้อมูลในสถิติ 2

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวมาตรฐาน pat1 ออกบ่อยมาก ๆ อย่าให้ช้า กดอ่านต่อกันเลย