การหามุม arc ในตรีโกณมิติ

arcsin arccos arctan มีเรนจ์อยู่ในช่วงไหนนะ มาทวนต่อกันเถอะ