ขนาน หรือ ตั้งฉาก จำยังไงดี?

เวกเตอร์มันขนานกันหรือตั้งฉากกันนะ มาทวนกันหน่อยดีกว่า ดูต่อในโพสต์นี้เลย!