ผลคูณคาร์ทีเชียน

ผลคูณคาร์ทีเซียน ง่ายแบบนี้ก็ออกข้อสอบมาแล้ว ไปดูกันได้เลยยย