ระยะทางในระบบพิกัดฉาก

ระยะทางระหว่างจุดกับเส้น เส้นกับเส้น จุดกับจุด สูตรมีอะไรบ้างนะ มาทบทวนกัน