สูตรมุมครึ่งตรีโกณมิติ

สูตรตรีโกณต้องรู้ เพราะออกข้อสอบบ่อย ไหนใครลืม รีบมาทวนกันก่อนด่วน ๆ