ไฮเพอร์โบลาและเส้นกำกับ

เส้นกำกับคืออะไรนะ แล้วหายังไงละเนี่ยย อ่านคอมเมนต์ก่อน จะได้รู้จริงก่อนสอบ